December

 

Do. 8 : An Evening with Zachary Epcar
Vr. 9 : Leave Her to Heaven
Vr. 16 : Rebel Dykes
Za. 17 : Cosas que no hacemos (Things we dare not to do)

Donderdag 8 december, 20:30

EXPERIMENTAL

An Evening with Zachary Epcar

 

billy_2-.jpg


NL De in de Bay Area gevestigde experimentele filmmaker Zachary Epcar zal een avond bij ons langskomen om verschillende van zijn films uit 2014 t/m 2021 te presenteren. Epcar gebruikt de luxe van het moderne leven om de ongrijpbare verschrikkingen van het consumentisme te onderzoeken. Zijn zorgvuldig gekaderde beelden, geschoten op 16mm, zijn vervreemdend in hun vertrouwdheid, waarbij ze de lagen van onze verlangens afpellen om een verborgen identiteitscrisis bloot te leggen. Meer→


EN Bay Area-based experimental filmmaker Zachary Epcar will join us for an evening to present several of his films from 2014 to 2021. Epcar uses the luxuries of modern life to investigate the intangible terrors of consumerism. Shot on 16mm, his meticulously framed images are alienating in their familiarity, peeling back the layers of our desires to reveal a hidden crisis of identity. More→


Vrijdag 9 december, 20:30

CLASSIC

Leave Her to Heaven

John M. Stahl | 1945 | USA | 110’ | EN subs
 

leave-her-to-heaven-.jpg


NL In Leave Her to Heaven van melodramameester John M. Stahl ontmoet een jonge romanschrijver, Richard Harland, de mooie Ellen Berent in een trein waar ze verliefd worden en al snel trouwen. Wanneer tragedies eerst zijn jonge broer en vervolgens zijn ongeboren zoon van hem wegnemen, realiseert Harland zich gaandeweg dat de krankzinnige jaloezie van zijn vrouw de oorzaak kan zijn van de tragedies in zijn leven. Nog een andere schok staat hen allen te wachten, wanneer Ellens emoties oncontroleerbaar worden. Een van Stahl's meest gevierde werken, prachtig gedraaid in technicolour.


EN In Leave Her to Heaven by melodrama master John M. Stahl, a young novelist, Richard Harland, meets beautiful Ellen Berent on a train where they fall in love and are soon married. When tragedies take first his young brother, then his unborn son from him, Harland gradually realises that his wife’s insane jealousy may be the cause of the tragedies in his life. Yet another shock awaits them all, as Ellen’s emotions become uncontrollable. One of Stahl’s most celebrated works, beautifully shot in technicolour.


Vrijdag 16 december, 20:30

DOCU

Rebel Dykes + Q&A

Harri Shanahan & Siân A. Williams | 2021 | UK | 92’ | EN subs
 

rebel-dykes2-.jpg
 

NL Cavia is verheugd Rebel Dykes nog een keer te kunnen laten zien in al haar ass-kicking, leerdragende glorie! Gevolgd door een Q&A gemodereerd door Dr. Hilla Dayan, professor aan de Universiteit van Amsterdam. Het wordt een online talk met Ellyott, die de soundtrack van de film maakte en ook kan vertellen over de Amsterdamse punk/krakersscene in de jaren '80.

‘Een opzwepende documentaire die zich afspeelt in het post-punk Londen van de jaren 80, Verenigd Koninkrijk. Het ongehoorde verhaal van een gemeenschap van queervrouwen die elkaar ontmoetten in kunst, muziek, politiek en seks, en hoe ze hun wereld gingen veranderen. Een onstuimige mengelmoes van animatie, archiefbeelden en interviews vertelt het verhaal van een radicale scene: krakers, BDSM-nachtclubs, anti-Thatcher-demonstraties, protesten voor het ondernemen van actie wat betreft aids en de hechte banden van zelfgekozen families. Dit is een buitengewoon bevoorrechte blik in een vervlogen wereld door degenen die niet alleen hun politiek met oprechte overtuiging naleefden, maar ook leefden om het verhaal te vertellen'. Jay Bernard, BFI Flare, 2021


EN Cavia is proud to show Rebel Dykes once again, in all its ass-kicking, leather-wearing glory! Followed by a Q&A session moderated by Dr. Hilla Dayan, professor at the University of Amsterdam. It will be an online talk with Ellyott, who made the soundtrack of the film and who can also tell us about the punk/squatters scene in Amsterdam during the 80s.

‘A rabble-rousing documentary set in 1980s post-punk London, UK. The unheard story of a community of dykes who met doing art, music, politics and sex, and how they went on to change their world. A heady mash-up of animation, archive footage and interviews tells the story of a radical scene: squatters, BDSM nightclubs, anti-Thatcher rallies, protests demanding action around AIDS and the fierce ties of chosen families. This is an extraordinarily privileged glimpse into a bygone world by those who not only lived out their politics with heartfelt conviction but lived to tell the tale’. Jay Bernard, BFI Flare, 2021


Zaterdag 17 december, 20:30

DOCU

Cosas que no hacemos (Things we dare not to do)

Bruno Santamaria | 2020 | Mexico | 75’ | EN subs
 

Cosas-que-no-hacemos-.jpg


NL Op 17 december vertonen we nog een keer de prachtig gefilmde coming-of-age-documentaire Cosas que no hacemos. Arturo is een tiener die speelt met de vrije geest van de jongere kinderen waarmee die omgaat in het dorp. Wanneer een gewelddadige situatie de ogenschijnlijk idyllische sfeer verstoort, met de suggestie van toxische machismo, neemt Arturo de moedige stap om gekleed als vrouw uit de kast te komen bij diens ouders.


EN On December 17, we will once again show the beautifully filmed coming-of-age documentary Cosas que no hacemos. Arturo is a teenager who plays with the free spirit of the younger kids they hang around with in the village. When a violent situation disrupts the seemingly idyllic atmosphere, with its suggestion of corrosive machismo, Arturo bravely takes the bold step of coming out to their parents dressing as a woman. 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.