8 december

An Evening with Zachary Epcar


 

billy_2-.jpg

 

NL De in de Bay Area gevestigde experimentele filmmaker Zachary Epcar zal een avond bij ons langskomen om verschillende van zijn films uit 2014 t/m 2021 te presenteren. Epcar gebruikt de luxe van het moderne leven om de ongrijpbare verschrikkingen van het consumentisme te onderzoeken. Zijn zorgvuldig gekaderde beelden, geschoten op 16mm, zijn vervreemdend in hun vertrouwdheid, waarbij ze de lagen van onze verlangens afpellen om een verborgen identiteitscrisis bloot te leggen.

De films van Epcar zijn vertoond op het New York Film Festival, Toronto International Film Festival, International Film Festival Rotterdam, Museum of Contemporary Art Chicago, Pacific Film Archive, Museum of the Moving Image, Media City Film Festival, European Media Art Festival, San Francisco Cinematheque's Crossroads, 25 FPS en elders. Hij is medeoprichter van Light Field, een collectief voor filmprogrammering in de Bay Area dat zich richt op bewegende beelden op celluloid.


EN Bay Area-based experimental filmmaker Zachary Epcar will join us for an evening to present several of his films from 2014 to 2021. Epcar uses the luxuries of modern life to investigate the intangible terrors of consumerism. Shot on 16mm, his meticulously framed images are alienating in their familiarity, peeling back the layers of our desires to reveal a hidden crisis of identity. 

Epcar's films have been screening at the New York Film Festival, Toronto International Film Festival, International Film Festival Rotterdam, Museum of Contemporary Art Chicago, Pacific Film Archive, Museum of the Moving Image, Media City Film Festival, European Media Art Festival, San Francisco Cinematheque’s Crossroads, 25 FPS, and elsewhere. He is a co-founder of Light Field, a film programming collective based in the Bay Area focusing on moving image art on celluloid.


Donderdag 8 december, 20:30

EXPERIMENTAL

An Evening with Zachary Epcar


Under the Heat Lamp an Opening

Zachary Epcar | 2014 | 10' | 16mm on digital

under_the_heat_lamp_an_opening-.jpg


NL Uitgebreid zicht op de lunchmenigte in een openluchtrestaurant, van een vogelperspectief op de buitenkant tot de diepten van het interieur.

EN Expanded view of the lunch crowd at an open-air restaurant, from a bird's-eye of the exterior to the depths of the interior.

 

Return to Forms

Zachary Epcar | 2016 | 10' | 16mm on digital
 
return_to_forms_1-.jpg
 
NL Een constellatie van objecten, elk opkomend in de zachte perzikkleurige leegte van een onbepaalde gemeenschappelijke ruimte.

EN A constellation of objects, each emerging into the soft peach-light void of an indeterminate condominium space.
 
 

Life After Love

Zachary Epcar | 2018 | 8' | 16mm on digital

life_after_love_3-.jpg
 
NL Een verschuiving in het licht van de parkeerplaats, waar geparkeerde auto's containers worden voor een collectieve vervreemding.

EN A shifting in the light of the lot, where parked cars become containers for a collective estrangement.
 
 

Billy

Zachary Epcar | 2019 | 8' | 16mm on digital

billy_3-.jpg
 
NL De re-enactment van een scène uit een primetime-soap opent dit huiselijk psychodrama, een angstige blik op de verschrikkingen van interieurdecoratie en de grenzeloze verstrengeling van dingen.

EN The reenactment of a scene from a primetime soap opens this domestic psychodrama, an anxious look into the horrors of interior decoration and the boundless entanglement of things.
 
 

The Canyon

Zachary Epcar | 2021 | 15' | 16mm on digital

the_canyon-.jpg
 
NL Portret van de stedelijke woonontwikkeling die in de vergetelheid raakt.

EN Portrait of the urban residential development as it slips into oblivion.


 

 

NL Toegang 5 euro.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros.
We also accept the Cineville card.
Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.