Januari

 

Vr. 6 : Buffy the Vampire Slayer
Za. 14 : Una Banda de Chicas
Vr. 20 : KISSABLE SCREENS #1 – Shorts of Love, Sex and Futurism
Za. 21 : KISSABLE SCREENS #2 – N A R C I S S I S M - The Auto-Erotic Images.
Vr. 27 : Zéro de Conduite + En Rachâchant
Za. 28 : Yeşilçam Classics

Vrijdag 6 januari, 20:30

CLASSIC

Cavia 40 Jaar #1: Buffy the Vampire Slayer

Fran Rubel Kuzui | 1992 | USA | 76’ | English

buffy2-.jpg


NL Buffy is een frivole tiener met als enige interesses winkelen, feesten en cheerleaden. Op een dag benadert een mysterieuze man haar om haar gave en haar lot te onthullen: ze is de erfgename van krachten waarmee ze vampiers kan doden. De film die voorafging aan de cult TV-show, een camp comedy, een icoon van de jaren '90, vertoond in een gerestaureerde versie voor de eerste avond van Filmhuis Cavia's feestelijke 40-jarig jubileum programma.     

Deze vertoning maakt deel uit van ‘40 stoelen, 40 films, 40 jaar’, het 40-jarig jubileumprogramma van Filmhuis Cavia dat het hele jaar 2023 zal worden gehouden, waarbij beelden uit ons verleden opnieuw worden bediend en nieuwe beelden naar onze toekomst worden geprojecteerd.


EN Buffy is a frivolous teenager whose only interests are shopping, parties and cheerleading. One day, a mysterious man approaches her to reveal her gift and her destiny: she is the heiress of powers that allow her to kill vampires. The film which preceded the cult TV show, a camp comedy, an icon of the 90s, shown in a restored version for the first evening of Filmhuis Cavia’s celebratory 40th anniversary program.

This screening is part of '40 chairs, 40 films, 40 years', Filmhuis Cavia’s 40th anniversary program which will be held all throughout 2023, rewiring and re-reeling images from our past, projecting new ones towards our future.


Zaterdag 14 januari, 20:30

DOCU

Una Banda de Chicas (A Girl's Band)

Marilina Giménez | 2018 | Argentinië | 83’ | EN subs

UNABANDADECHICAS_STILL1-.jpg


NL "Ik heb de basgitaar ingeruild voor de camera", zegt Marilina Giménez, die tot 2013 zes jaar lang met twee vriendinnen in de band Yilet speelde. Dat is het kader waarin haar autobiografische en documentairefilm tot stand kwam. Het genderperspectief confronteert verschillende dilemma's: wat is de rol van vrouwen in de huidige muziekscene? Wat gebeurt er als vrouwen de muziek maken die ze kiezen? Wat gebeurt er als hun lichamen op het podium sensueel en agressief zijn? Een nachttour door Buenos Aires, waar verschillende stemmen deel uitmaken van Una Banda de Chicas. Kom en dans.


EN “I changed the bass for the camera,” says Marilina Giménez, who until 2013 and for six years played in the band Yilet with two girlfriends. That is the framework in which her autobiographical and choral documentary film was conceived. Its gender perspective confronts several dilemmas: Which is the women’s role in the current music scene? What happens when women make the music they choose? What happens when their bodies on stage are sensual and aggressive? A night tour through Buenos Aires, where different voices are part of A Girl's Band. Come and dance.


Vrijdag 20 januari, 20:30

SEX-POSITIVE

KISSABLE SCREENS #1
Shorts of Love, Sex and Futurism

5 shorts | divers | 2021-2022 | 96' | EN subs
 

porn_batidinha-.jpg


NL Te midden van deze vochtige winter, zal Cavia pornografie tonen om het lichaam op te warmen en natter te maken. Met deze serie seks/lichaamspositieve erotische films omarmen we alle lichamen en seksuele verlangens, en verwelkomen we diverse blikken op verschillende lichamen die net zo sexy zijn als waar we altijd al naar verlangden of angstig voor waren. Eindelijk durven we onze complexe gevoelens onder ogen te zien, gevoelens die intiem, schaamtevol, bevrijd, bespottelijk en om te kussen zijn. Cavia zal in de toekomst nog meer KISSABLE SCREENS vertonen. Meer→


EN In the midst of the dampish winter in Amsterdam, Cavia will screen pornography to make your body warm and more wet. With a series of sex/body positive erotic films, we embrace all bodies, sexual desires, and acknowledge diverse gazes on various bodies that are as sexual as we had always hoped or feared. At last we face our complex feelings which are intimate, shame, liberated, ridiculous but kissable.  Cavia will present more KISSABLE SCREENS in the near future. More→


Zaterdag 21 januari, 20:30

SEX-POSITIVE

Cavia presents: KISSABLE SCREENS #2
N A R C I S S I S M - The Auto-Erotic Images. + Q&A

Toni Karat | DE | 2022 |  90' | German and English speaking

porn_narcissism-.jpg


NL Non-binaire filmmaker Toni Karat nodigde queer en sekspositieve mensen uit de ‘Berlijnse pornobubbel’ uit voor deze indrukwekkende documentaire over narcisme en eigenliefde. In authentieke en ontroerende zelfreflectieve interviews vertellen tien hoofdrolspelers die zo divers mogelijk zijn – lesbisch, homo, queer, trans, non-binair en vaak ouder dan 50 – hun seksuele verhalen en overpeinzen ze hun persoonlijke reizen en worstelingen. Het is een bijna filosofisch meesterwerkje met veel eerlijkheid en authenticiteit aan beide kanten van de camera. Met een onverwachte lesbisch-feministische wending naar het einde toe weet Toni Karat het hele Pornfilmfestival min of meer in één film samen te vatten. Regisseur Toni Karatzal zal aanwezig zijn voor een Q&A na de vertoning.

Te midden van deze vochtige winter, zal Cavia pornografie tonen om het lichaam op te warmen en natter te maken. Met deze serie seks/lichaamspositieve erotische films omarmen we alle lichamen en seksuele verlangens, en verwelkomen we diverse blikken op verschillende lichamen die net zo sexy zijn als waar we altijd al naar verlangden of angstig voor waren. Eindelijk durven we onze complexe gevoelens onder ogen te zien, gevoelens die intiem, schaamtevol, bevrijd, bespottelijk en om te kussen zijn. Cavia zal in de toekomst nog meer KISSABLE SCREENS vertonen.  

Een selectie van KISSABLE SCREENS #1, #2 zijn eerder getoond op het Pornfilmfestival Berlin in 2022. Cavia is al lange tijd fan van hun werk en de waarden die ze daarbij hanteren en we zijn erg blij om hun filmselectie hier in Amsterdam te mogen tonen.


EN Non-binary film maker Toni Karat invited queer and sex-positive people of the ‘Berlin porn bubble’ for this impressive documentary about narcissism and self-love. In authentic and touching self-reflective interviews ten protagonists who are as diverse as possible – lesbian, gay, queer, trans, non-binary and often over 50 – tell their sexual stories and contemplate their personal journeys and struggles. It’s an almost philosophical little masterpiece with a lot of honesty and authenticity on both sides of the camera. With an unexpected lesbian-feminist twist towards the end, Toni Karat manages to more or less summarize the entire Pornfilmfestival in just one film. Toni Karat the director will be present for a Q&A after the screening.

In the midst of the dampish winter in Amsterdam, Cavia will screen pornography to make your body warm and more wet. With a series of sex/body positive erotic films, we embrace all bodies, sexual desires, and acknowledge diverse gazes on various bodies that are as sexual as we had always hoped or feared. At last we face our complex feelings which are intimate, shame, liberated, ridiculous but kissable.  Cavia will present more KISSABLE SCREENS in the near future.

A selection of KISSABLE SCREENS #1, #2 have been screened at the Porn Film Festival Berlin in 2022. For a long time Cavia has appreciated their actions and values, and we are glad to share their selection of films in Amsterdam.


Vrijdag 27 januari, 20:30

CLASSIC

Cavia 40 Jaar #2: 
Zéro de Conduite + En Rachâchant


NL Deze vertoning maakt deel uit van ‘40 stoelen, 40 films, 40 jaar’, het 40-jarig jubileumprogramma van Filmhuis Cavia dat het hele jaar 2023 zal worden gehouden, waarbij beelden uit ons verleden opnieuw worden bediend en nieuwe beelden naar onze toekomst worden geprojecteerd.


EN This screening is part of ‘40 chairs, 40 films, 40 years’, Filmhuis Cavia’s 40th anniversary program which will be held all throughout 2023, rewiring and re-reeling images from our past, projecting new ones towards our future.


Zéro de Conduite (Zero for Conduct)

Jean Vigo | 1933 | Frankrijk | 41’ | EN subs

zero-for-conduct-.jpg


NL  Vier opstandige jongens op een strenge Franse kostschool beramen en voeren een opstand uit tegen hun leraren en nemen de school over. Deze speelfilm, geregisseerd door Jean Vigo, werd in 1933 uitgebracht en vervolgens in Frankrijk verboden tot 1945. De film put uitgebreid uit Vigo's kostschoolervaringen om een repressieve onderwijsinstelling te schetsen waarin surrealistische daden van rebellie plaatsvinden.  


EN Four rebellious young boys at a repressive French boarding school plot and execute a revolt against their teachers and take over the school. This featurette directed by Jean Vigo, was released in 1933, and subsequently banned in France until 1945. The film draws extensively on Vigo's boarding school experiences to depict a repressive educational establishment in which surreal acts of rebellion occur.  

+  

En Rachâchant 

Straub-Huillet | 1982 | Frankrijk | 7’ | EN subs

en-rachachant-.jpg

 

NL  Het kind Ernesto wil niet meer naar school omdat hij, zoals hij zegt, alleen dingen leert die hij niet weet. Een korte film van het duo Jean Marie Straub en Danièlle Huillet, naar een kort verhaal van Marguerite Duras. 


EN  The child Ernesto doesn’t want to go to school any more because, as he says, all he is taught there is things he doesn’t know. A short film by the duo Jean Marie Straub and Danièlle Huillet, adapted from a short story by Marguerite Duras.


Zaterdag 28 januari, 20:30

CLASSIC

Yeşilçam Classics


Yesilicam-.jpg


EN In the 1950s Yeşilçam films emerged from the streets of Beyoglu, Istanbul. For the first time, cinemas stopped producing movies of elites and filmed real characters born out of the socio-economic class struggles of Anatolia. Movies were highly induced with melodrama and blues of the protagonists in love and separation. Many people attended the screening of the films, which showcased Turkish society’s transit to modernity and ongoing resistance against the patriarchal regime of the country. Especially movies of Metin Erksan has special place among other films of this period 

This is Cavia’s surprise movie night with a special intro by the queer activist Ayse Nur. After the film, we invite you to stay and enjoy a unique curated selection of contemporary Turkish and Arabic tunes in our foyer.


TK Yeşilçam sineması 1950 li yıllarda İstanbul'un beyoğlu sokaklarında doğdu. Türkiye sinemasında büyük bir dönüşümün başlangıcı olan bu dönemde sinemalar İstanbul zenginlerinin hayatlarını değil, ülkenin geri kalanında yaşayan gerçek karakterleri, onların sosyal bunalımlarını ve sınıf çatışmasını kameranın odağı haline getirdi. Filmler ağırlıklı olarak melodram, hüzünlü ayrılıkları ve bir türlü bulusamamalari anlatır. Türk toplumunun moderniteye geçişini ve ülkedeki ataerkil sisteme karşı süregelen direnişi anlatan filmlerin gösterimine çok sayıda kişi katıldı. Özellikle Metin Erksan sineması dönem içerisinde özel bir yere aittir.  

Cavia’nin bu süpriz film gecesi aynı zamanda arkadaşımız queer aktivist Ayşe Nur’un doğum günü. Filmden sonra sizi fuayemizde kalmaya, modern turkiye ve arap ritimlerden  oluşan eşsiz bir seçkinin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz.

 

 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.