11 juni

queer.red presents!

Power Exchange: Collaborative Film Making
 

 

NL "Hi there, wij zijn queer.red presents! en wij zijn een initiatief op het gebied van sekswerker film & kunst in Amsterdam. Door het promoten van visuele kunst over, met en door de sekswerkergemeenschap hopen we bij te dragen aan een grotere zichtbaarheid van een meer genuanceerde representatie van sekswerk. Wij zijn een groep van (voormalige) sekswerkers, feministen, queer en trans mensen.

Als je deel uitmaakt van onze gemeenschap, of zin hebt om kennis te maken met sekswerkers en al het culturele lekkers dat door onze gemeenschappen wordt voortgebracht: kom naar onze vertoning op 11 juni om 20:00 in Filmhuis Cavia!"


EN "Hi there, we are queer.red presents! and we are an initiative on sex worker film & arts in Amsterdam. By promoting visual arts about, with, and by the sex worker community we hope to contribute to greater visibility of a more nuanced representation of sex work. We are a group of (former) sex workers, feminists, queer and trans people.

If you are part of our community, or up for making acquaintance with sex workers and all the cultural goodies that are produced by our communities: come to our screening on 11 June at 20:00 at Filmhuis Cavia!"


Zaterdag 11 juni, 20:00

SPECIAL

queer.red presents! Power Exchange: Collaborative Film Making

 

CAER-.jpg
 

NL "Tijdens dit evenement presenteren we films die zich richten op de snijvlakken van sekswerk, trans-, Latinx- en migrantengemeenschappen. We vertonen de film CAER (61 min) van Nicola Mai en Colectivo Intercultural Transgrediendo en What if Tomorrow I'm Next (4 min) van Cosmopolitrans (met hulp van Papaya Kuir). Daarna volgt een paneldiscussie met de filmmakers over het experimentele karakter van CAER en het collaboratieve proces van community-led storytelling in beide films verder uit te diepen. De discussie wordt gefaciliteerd door queer.red-bestuurslid Domi Olivieri, antropoloog, activist, researcher en docent in gender studies, media en maatschappij en zal vooraf worden opgenomen om rekening te houden met tijdzones, talen en technische beperkingen."


EN "During this event we present films that focus on the intersections of sex work, trans, Latinx and migrant communities. We will screen the film CAER (61 min) by Nicola Mai and Colectivo Intercultural Transgrediendo and What if Tomorrow I’m Next (4 min) by Cosmopolitrans (with support from Papaya Kuir). A panel discussion with the film makers will follow in order to further explore the experimental nature of CAER and the collaborative process of community-led storytelling in both films. The discussion is facilitated by queer.red Board Member Domi Olivieri, anthropologist, activist, researcher and teacher in the field of gender studies, media and society and will be pre-recorded to accommodate time zones, languages, and technical limitations."


 

CAER (CAUGHT)

Nicola Mai | 2021 | UK | 61' | Engels/Spaans
 

CAER2-.jpg


NL CAER is een experimentele en collaboratieve documentaire die fictie (ethnofictie) en observationele non-fictie methodes combineert om de mensen wiens levens geportretteerd worden en die direct betrokken zijn bij alle fasen van de productie ervan, erbij te betrekken. De documentaire is het resultaat van de samenwerking tussen Nicola Mai en het Transgrediendo Intercultural Collective, een non-profitorganisatie die opkomt voor de rechten van transgender Latina migrantenvrouwen in Queens, New York City. CAER is ook een eerbetoon aan het werk en de nalatenschap van Lorena Borjas, de moeder van deze Latina transgender vrouwen die in Queens wonen, die een van de eerste slachtoffers was van COVID-19 in New York in maart 2020. Het verhaal en de rollen in de film zijn geschreven en gespeeld door leden van het Transgrediendo Intercultural Collective die ook betrokken waren bij de montage van de film. Het is gezamenlijk geschreven door middel van verschillende schrijfworkshops die de direct betrokkenen in staat stelden hun echte individuele en collectieve ervaringen van migratie, sekswerk en uitbuiting te uiten.


EN CAER is an experimental and collaborative documentary combining fiction (ethnofiction) and observational nonfiction methods to include people whose lives are portrayed and who are directly concerned in all phases of its production. The documentary is the result of the collaboration between Nicola Mai and the Transgrediendo Intercultural Collective, a grassroots nonprofit organization defending the rights of transgender Latina migrant women in Queens, New York City. CAER is also a tribute to the work and legacy of Lorena Borjas, the mother of these Latin transgender women living in Queens, who was one of the first victims of COVID-19 in New York in March 2020. The story and the roles in the film were written and played by members of the Transgrediendo Intercultural Collective who were also involved in the editing of the film. They were written collaboratively through several writing workshops allowing the people directly concerned to express their real individual and collective experiences of migration, sex work, and exploitation.

 

+
 

What if Tomorrow I'm Next

Cosmopolitrans | 2021 | DE/NL | 4' |  Engels/Spaans
 

what-if-tomorrow-i-m-next-.jpg


NL What if Tomorrow I'm Next is een film gemaakt door Cosmopolitrans om aan de kaak te stellen dat trans mensen worden vermoord, ongeacht hoe ze zich kleden of met welk werk ze zich bezighouden. De video werd opgenomen in het T-House in Amsterdam (Nederland) in mei 2021. Cosmopolitrans is een collectief van migrerende trans sekswerkers, die in Duitsland wonen en/of op doorreis zijn. Ze werken samen met leden van de migrantentransgemeenschap en besteden daarbij veel aandacht aan de behoeften en speciale omstandigheden van elk van hun leden. Ze werken aan onderwerpen als onderwijs, het ontwikkelen van vaardigheden, empowerment en gemeenschapsvorming. Ook culturele evenementen voor en door de gemeenschap en (toezicht op) en ondersteuning van trans sekswerkers op hun werkplek, het verstrekken van materiaal voor bescherming, voor sekswerk, alsmede anti-covidmateriaal.


EN What if Tomorrow I’m Next is a film made by Cosmopolitrans to show how trans people are killed independently of how they dress or the work they engage with. It was recorded at the T-House in Amsterdam (The Netherlands) in May 2021. Cosmopolitrans is a collective made of migrant trans sex workers, living and/or transiting in Germany. They work with members of the migrant trans community, paying close attention to the needs and special circumstances of each of their members. They work on topics such as education, developing skills, empowerment and community building. Also cultural events for and by the community and (monitoring) and support to trans sex workers in their work places, providing material for protection, for sex work, as well as anti-covid material.


 

 

NL Toegang 5 euro.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
Reserveren is niet nodig, maar wil je zeker zijn van een kaartje mail queer.red dan even en kom op tijd!

EN Entrance 5 euros.
We also accept the Cineville card.
Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.
No reservations needed, but if you want to be sure of a ticket please email queer.red and be on time!