Cavia's Summer Club


Filmhuis Cavia doet niet aan vakantie en houdt de deuren gewoon open. Naast de reguliere programmering doet het ook iets bijzonders: vier Cavia-programmeurs presenteren onder de naam Cavia's Summer Club elk een gratis toegankelijke avond met hun filmvoorkeur. Wat er precies te zien zal zijn, wordt pas op de avonden zelf duidelijk, maar de titels van de programma's onthullen het een en ander.


Donderdag 12 juli, 21:00

CAVIA'S SUMMER CLUB

A French Summer

NL Een film die het diepe verlangen naar de jeugdige zomerliefde, ietwat naïeve doch zeer herkenbare levensfilosofieën en de dromerige weelde van de Bretonse kust aan het prachtige zomerlicht stelt. Van dal naar dieper, leuk naar liever, een authentiek liefdesverhaal als heerlijke start van de echte grote vakantie! Laat je verleiden door zachte, zwoele en oh zo romantische fantasieën.

EN
A film awakening our deepest desires to the youthful summer loves, the young and naive though very recognizable way of looking at life and the dreamingly beauty of the French Breton coastline. From low to lower, sweet to sweeter; an authentic love story as a perfect start for the real big summer holiday! Be seduced by gentle sultry and pleasingly romantic fantasies.


Zaterdag 14 juli, 21:00

CAVIA'S SUMMER CLUB

Martha Colburn

Divers | 8mm, 35mm, digital

NL De Amerikaanse en in Nederland werkende filmmaker en media-artiest Martha Colburn, die een voorliefde heeft voor super8 en animatie, komt weer naar Cavia! Colburn presenteert een selectie van haar onvertoonde video's en films naast uitgekozen archiefbeelden waaronder 8mm home movies en films op 35mm van de ruimte. Haar niet eerder vertoonde films zullen onder andere parodieën op tv reclames, videoclips met eenden en een aantal andere merkwaardigheden bevatten.

EN
American filmmaker and media artist working in the Netherlands, Martha Colburn, brings her penchant for super8 and animation to Cavia again! Colburn presents a selection of her unscreened videos and films along with selected archival films from 8mm home movies of Amsterdam to 35mm films from space. Her unscreened films include video spoof tv commercials, music videos starring ducks and a number of other oddities.


Donderdag 19 juli, 21:00

CAVIA'S SUMMER CLUB

Cine Interzone

NL Een van de sleutelfilms uit de filmgeschiedenis – een verhaal uit de 18e eeuw dat wordt verteld met al de uitbundigheid, enthousiasme, vrijheid en sensualiteit van de jaren zestig. Vrije cinema! Vrije expressie! Vrije toegang!

EN
One of the key films in cinema history – an 18th Century tale told with all of the excess, gusto, freedom and sensuality of the 1960s. Free cinema! Free expression! Free admission!


Woendag 25 juli, 20:00 (!)

CAVIA'S SUMMER CLUB

Jaap Pieters, Fred Pelon, André Eshuis

Foto door Mira Adoumier.

Jaap Pieters Portret

Fred Pelon | 2006 | NL | 45’

NL Een uniek filmportret rondom Jaap Pieters, de legendarische Amsterdamse super8 filmmaker, door Fred Pelon (oud-Cavia!) geschoten in december 2004.

EN A unique filmportrait of Jaap Pieters, the Amsterdam super8 filmmaker, shot by Fred Pelon (one of the old Cavia members!) in December 2004.

+

Johan Parallexe

André Eshuis | 2018 | NL | 46'

NL Het portret Johan Parallaxe vertelt over de laatste dagen voor film- en fotografiewinkel 'Parallaxe' in Amsterdam. Apparatuur en materiaal, destijds in de analoge Bermuda driehoek verdwenen, duiken hier weer op. Personages uit welhaast vervlogen tijden doen hun best om zich niet te verliezen in de analoge jungle. Jaap Pieters, purist bij uitstek, bezoekt de eigenaar Johan Kalee.

EN The portrait Johan Parallaxe tells the story of one of the last days for film and photography shop “Parallaxe’ in Amsterdam. Equipment and material, at the time disappeared into the analog Bermuda Triangle, resurface here again. Characters from almost flown away times are doing their best not to lose themselves in the pleasant analog jungle. Jaap Pieters, friendly film purist, visits the owner Johan Kalee.

+

Voyage Dans Le Cinéma Expérimental à Beyrouth – In Lebanon with Jaap Pieters

Michel Amarger & Frédérique Devaux | 2014 | 70' | Engels gesproken

NL
Een documentaire over de reis naar Beiroet die Jaap samen met andere filmmakers maakte in 2008.

EN A documentary about the journey to Beyrouth that Jaap took in 2008 together with other filmmakers.


Vrijdag 27 juli, 21:00

CAVIA'S SUMMER CLUB

I Will Walk Like a Crazy Horse

Fernando Arrabal | 1973 | Frankrijk | 100' | English subs

NL Een geciviliseerde man gekleed in een pak vlucht naar de woestijn om de politie te ontwijken. Hij ontmoet in de duinen een buitengewone heremiet die een bescheiden en gelukkig leven leidt. De moderne man overtuigt hem om naar de civilisatie te reizen waar de heremiet de smerige gewoontes en wreedheid van onze wereld ontdekt. Maar voorbij dit verhaal en zijn verloop is deze film bovenal een verzameling van geniale beelden, een provocatie voor al onze lichamelijke taboes, een terrein van poëtische speelsheid en een werk van dubbelzinnige en ongemakkelijke kritiek. Dit is het soort occulte, unieke film die je zelden de kans krijgt te zien.

EN
A civilized man dressed in suit flees to the desert after knowing that the police are looking for him. In the dunes he meets an extraordinary hermit that fascinates him with his unpretentious and lucky existence. The modern man convinces him to go to the civilization where the hermit will discover the filthy habits and meanness of our world. But beyond this plot and its development, this film is most of all a collection of genial images, a provocation to all our bodily taboos, a field of poetic playfulness and a work ambiguously and uncomfortably critical. This is the kind of hidden genuine film you only get the chance to see once in a while.

With courtesy of Cult Epics.


Donderdag 2 augustus, 21:00

CAVIA'S SUMMER CLUB

Lluc Sky Walker

Jaume Fargas | 2015 | Catalonië | 72' | Catalaans met Engelse ondertiteling

NL Regisseur Jaume Fargas zal in Cavia zijn speelfilm Lluc Sky Walker presenteren. De plot is even eenvoudig als diepgaand: een grijze en verbitterde man hoort van de dokter dat hij weinig tijd heeft om te leven. Tijdens het regelen van zijn eigen begrafenis, zal Lluc voor de eerste keer levensvreugde ervaren. De film is opgenomen in Catalonië en in de Tunesische woestijn, waar ook de eerste Star War-films zijn gemaakt, precies op de plaats waar de echte sets en locaties zich bevinden. Dit is een heel speciale film met een interessante acteerstijl (of niet-geacteerd juist) en met extreem gekleurde verlichting en duidelijk valse decors. Het heeft verschillende filmfestivals over de hele wereld gewonnen, maar het is nog nooit in Nederland vertoond. Dus dit wordt een première!

EN
The director Jaume Fargas will be at Cavia presenting his feature film Lluc Sky Walker. The plot is as simple as profound: a gray and bitter man hears from the doctor that he has little time to live. While arranging his own funeral, Lluc will discover for the first time the joy of life. It has been shot in Catalunya and in the Tunisian desert, where the first Star War flicks were shot, right where the real sets and locations are. This is a very special film with a very interesting acting (or not acting) style and an original theatre false look: extreme colored lighting, obviously false decors. It has won several film festivals around the world, but it has never be seen in the Netherlands. So this will be a premiere!


Donderdag 9 augustus, 21:00

CAVIA'S SUMMER CLUB

Cine Interzone

NL Deze belangrijke cultfilm is een ongewone vampierfilm met een filosofische premisse – het vraagt: hoe gaan we om met kwaad? Het stelt ook vragen over de fundamenten van de academische wereld... het onderzoekt wat er gebeurt als een student gedwongen wordt om met echt geweld om te gaan, in een niet-theoretische situatie? De film breekt met het stereotype van een vampierfilm. Hoewel het is opgenomen in het hedendaagse New York, is de cinematografie een zilverachtige zwart-wit, alsof ze terug wil naar de moeder van alle vampierfilms - de Duitse film Nosferatu, gemaakt in 1922.

EN
This key cult movie is an unusual vampire film with a philosophical premise – it asks: how do we deal with evil? It also questions the foundations of academia... exploring what happens when a scholar is forced to deal with real violence, in a non-theoretical situation? Expect this film to shatter any stereotypes about what a vampire film is. Although shot in contemporary New York, the cinematography is a silvery black & white, as if to hearken back to the mother of all vampire movies - the German flick Nosferatu, made in 1922.
Toegang gratis.
Reserveren is niet mogelijk.

Free entrance.
It's not possible to make reservations.