specialZaterdag 28 oktober, 15:00 - 21:00

#SPECIAL

As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty

Montage is een filmbewerkingstechniek waarin korte losse opnamen tot een serie worden bewerkt om ruimte, tijd en informatie te concentreren. Het middagprogramma op zaterdag 28 oktober bestaat uit drie montages, gemaakt door Jonas Mekas, Joseph Cornell en Stan Brakhage, die allen ingaan op de eigenaardigheden en de poëzie van tijd/ruimte en het dagelijkse leven: de glimpen van schoonheid die je opvangt van binnenin het leven en van buitenaf.

Montage is a technique in film editing in which a series of short shots are edited into a sequence to condense space, time, and information. The program consits of three films, made by giants Jonas Mekas, Joseph Cornell and Stan Brakhage, all showing what they reveal in a different way. The film program is about the oddities and poetry of time/space and daily life and the glimpses of beauty you catch within life and from without.15:30 - Screening #1

Rose Hobart

Joseph Cornell | 1937 | VS | 19'

Rose Hobart bestaat bijna geheel uit beelden afkomstig uit East of Borneo, een jungle B-film uit 1931 met de vergeten actrice Rose Hobart. In de twintige minuten durende montage is vrijwel elk schot wat de actrice Rose Hobart niet bevat, verwijderd. De film is ontdaan van narratief en van actie, en toont het mysterie van de persoon Rose Hobart zelf. De originele film wordt begeleid door de muziekopnames "Porto Allegre" en "Belem Bayonne", nummers van "Nestor Amaral's Holiday in Brazil", een kitschplaat die Cornell vond op een snuffelmarkt in Manhattan.

Rose Hobart consists almost entirely of footage taken from East of Borneo, a 1931 jungle B-film starring the nearly forgotten actress Rose Hobart. Cornell was one of the most original and accomplished filmmakers to emerge from the Surrealist movement, and one of the most peculiar. Just as the ascetic and introverted Cornell himself held Surrealism at arms length, borrowing only those elements that suited his interests and temperament. No one made films even remotely similar to Cornell's for almost thirty years, and even now the perfect opacity of his montage remains unrivalled. Joseph Cornell as a visual artist is best known for his boxes. The best of his mysterious assemblages of dime-store tchochkes and paper ephemera in little hand-made cabinets perfectly realize the elusive sublime at the heart of Surrealism, while avoiding the juvenile theatrics of his European colleagues.


16:00 - Screening #2

23rd Psalm Branch

Stan Brakhage | 1967 | VS | 63' | stil

Stan Brakhage begon op zeer jonge leeftijd met film. Als kind was hij op de radio als sopraan te horen, waarna hij kort naar de middelbare school ging. Al na een paar maanden ging hij van school om in plaats daarvan films te gaan maken. Hij werd beïnvloed door de literaire werken van Sergei Eisenstein en de films van Jean Cocteau. Brakhage probeert het universele in het speciale te onthullen. Daarbij onderzoekt hij thema's als geboorte, sterfte, seksualiteit en onschuld. 23rd Psalm Branch is een indrukwekkend werk over ruimte, over oorlog en vrede samen bestaand in ruimte en tijd, en over de specifieke eigenschappen van oorlog en vrede.

As a child, Stan Brakhage he appeared on radio as a boy soprano before going to high school in and then dropping out of Dartmouth College after several months to make films. He was influenced by the writings of Sergei Eisenstein and the films of Jean Cocteau as well as the Italian neorealism movement. Brakhage sought to reveal the universal in the particular, exploring themes of birth, mortality, sexuality, and innocence. 23rd Psalm Branch is a impressive piece about space, about war and piece co-existing in space and time, and about the specificity of war and piece.


17:00 - Screening #3

As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty

Jonas Mekas | 2000 | VS | 288' | DVD

Jonas Mekas werd geboren in 1922 in Litouwen. In 1944 werden hij en zijn broer Adolfas door de nazi's in een werkkamp in Elmshorn, Duitsland geplaatst. Eind 1949 werden beide broers door de VN naar New York gebracht. Twee maanden na zijn aankomst in New York leende hij geld om zijn eerste Bolex camera te kopen en begon hij korte momenten van zijn eigen leven op te nemen. Snel raakte hij betrokken bij de Amerikaanse Avant-garde filmbeweging. In 1954 begon hij samen met zijn broer het Film Culture magazine, dat gauw het belangrijkste filmblad in de VS werd. In 1958 begon hij zijn legendarische Movie Journal column in de Village Voice. Op ruime schaal heeft hij credit verdiend voor het ontwikkelen van de dagboekfilm als vorm van cinema.

We hebben het op ons genomen om een van zijn grootste werken te laten zien: As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, een montage van momenten, gevangen door Jonas en becommentarieerd door zijn typische, warme stem. Deze film laat zien hoe het leven je overkomt, hoe die momenten zijn terwijl ze gebeuren, en hoe het is om tot een nieuwe wereld te komen, zoals Jonas heeft gedaan.

Jonas Mekas was born in 1922 in the farming village of Semeniškiai, Lithuania. In 1944, he and his brother Adolfas were taken by the Nazis to a forced labor camp in Elmshorn, Germany. At the end of 1949 both brothers were brought to New York City.Two months after his arrival in New York he borrowed money to buy his first Bolex camera and began to record brief moments of his life. He soon got deeply involved in the American Avant-Garde film movement. In 1954, together with his brother, he started Film Culture magazine, which soon became the most important film publication in the US. In 1958 he began his legendary Movie Journal column in the Village Voice. He is largely credited for developing the diaristic forms of cinema.

We have taken upon oursleves to show one of his greatest achievements: As I was moving ahead occasionally I saw brief glimses of beauty, a montage of moments caught by Jonas and superimposed by his beautiful voice, that speaks to us of life: how it happens to you, what those moments are as they happen, how it is to come to a new world, as Jonas did.FLYER
Toegang 5,- euro. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren kan via e-mail. Graag de naam en de datum van de voorstelling in de onderwerpregel vermelden.

Entrance 5,- euro. We also accept the Cineville card.

Reservations can be made via e-mail. Please state the name and date of the film in the subject line.