Februari


Reeds 25 jaar geleden stelde Michael Haneke in Benny's Video onze relatie tot een wereld steeds meer gedomineerd door technologie aan de kaak – een onderwerp heden ten dage relevanter dan ooit. Dat Turkije in een enorme spagaat verkeert mag geen verrassing meer heten. Audience Emancipated: The Struggle for Emek Movie Theater weet haar premisse reeds in de titel te vatten. En altijd al willen weten wat een lepidopteroloog is? Kom dan naar Duke of Burgundy. Eveneens als je van jaren 70 psychedelica en exploitatie houdt. Of gewoon van goede films.


Donderdag 2 + vrijdag 3 februari, 20:30

CLASSIC

Benny's Video

Michael Haneke, 1992, Oostenrijk/Zwitserland, 105 min, digital


NL Dit vroege werk van Oostenrijkse regisseur Michael Haneke kan duidelijk in de thematiek geplaatst worden van zijn meer bekende films zoals Funny Games en Caché. Benny, kind van afstandelijke bourgeois ouders, is geheel geabsorbeerd en afgestompt door de gewelddadige video’s die hij steeds kijkt. Het is zo erg geworden dat hij er niet voor terugdeinst om gruwelijke misdaden te plegen. De film stelt belangrijke vragen over onze relatie tot een wereld die door technologie steeds verder van ons verwijderd lijkt. Daarnaast neemt het, zoals in Hanekes Das Weisse Band, de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeding onder de loep. Ondanks de gedateerde technologie is de film nog net zo relevant als toen het uitkwam.

EN This early work by Austrian director Michael Haneke can clearly be placed within the theme of the director’s more famous films like Funny Games and Caché. Benny, child of distant bourgeois parents, is completely absorbed and numbed by the violent videos he keeps watching. To such an extent that he does not stop himself from committing violent crimes. The film asks important questions about our relation to a world that becomes seemingly more distant from us because of technology. Apart from that, like Haneke’s Das Weisse Band, the film takes a long hard look at the responsibility of parents and the upbringing of a child. Despite the dated technology, the film is just as relevant to today’s world as to the time it first came out.


Donderdag 9 + vrijdag 10 februari, 20:30

DOCU

Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater

Emek Bizim İstanbul Bizim initiative, 2016, Turkije, 48 min, digital, English subtitles


NL De documentaire legt één van de meest prominente protesten vast die in het hart van Istanbul plaatsvond en de weg bereidde voor de Gezi opstand. Vanuit de ogen van activisten en toeschouwers vertelt de film het verhaal van de strijd om het Emek Theater, dat ondanks grote weerstand van de gemeenschap werd vernietigd en omgebouwd tot winkelcentrum. De film bestaat uit materiaal dat vastgelegd werd door de demonstranten en laat op deze manier de gemeenschappelijke verbeelding zien van de mensen die hun recht op de stad verdedigden. De film brengt het idee van een nieuwe openheid, die zichtbaarheid kreeg met de Gezi opstand, naar het bioscoopscherm, door de politieke mobilisatie van de bioscoop zelf.

Tickets 3,- euro. Na afloop zal er een discussie plaatsvinden.

EN The documentary chronicles one of the most prominent struggles that took place in the heart of Istanbul and paved the way to the Gezi Resistance. It tells the struggle around Emek Theater, which is demolished against people's consent and common good, and turned into a shopping mall, through the eyes of the activists and spectators. The film consists of the footage people who joined the struggle collected, and in this sense, aims to reflect the common imagination of the people who defended their right to the city. It carries the idea of a new publicness that gained visibility with the Gezi Resistance to the cinema screen through a political mobilization for cinema itself.

Tickets 3,- euro. There will be a discussion afterwards.


Donderdag 16 + vrijdag 17 februari, 20:30

CONTEMPORARY

The Duke of Burgundy

Peter Strickland, 2014, VK/Hongarije, 104 min, digital


NL Het is duidelijk dat regisseur Peter Strickland een fascinatie heeft voor films uit de jaren zeventig. Waar zijn geweldige film Berberian Sound Studio een ode was aan de Giallo, refereert The Duke of Burgundy in zijn visuele stijl en verhaal naar de exploitatie en psychedelische films van hetzelfde tijdperk. De film gaat over twee vrouwen die in een landhuis hun sadomasochistische spellen uitvoeren. Sidse Babett Knutsen, bekend van Borgen, speelt de fascinerende Evelyn, een lepidopteroloog die een eindeloze hoeveelheid gratie en dominantie uitstraalt. Verwacht een raadselachtige situatie vol van psychedelische elementen dat onderbouwd wordt door een sterke soundtrack.

EN It is clear that director Peter Strickland is fascinated with films from the seventies. Where his brilliant film Berberian Sound Studio was an ode to the Giallo, The Duke of Burgundy is in its visual style and storyline referencing the exploitation and psychedelic films from that same era. The film tells the story of two women who perform their sadomasochist games in a country house. Sidse Babett Knutsen, known from Borgen, plays the fascinating Evelyn, a lepidopterist who displays an endless amount of grace and dominance. Expect a mysterious situation full of psychedelic elements, held together by a very strong soundtrack.


Zaterdag 18 februari, 20:30

FILM CLUB

Psychick Cinema presents: Sex Cults, Black Magicians, and Acid Mystics


EN This month, Christian Greer's Psychick CInema takes us back into the subterranean world of beatnik poets, pervert saints, and junkie folk heroes. The evening will pivot around the most impressive example of LSD mysticism in recent history: the Levitation of the Pentagon. Late in October, 1967, over 50,000 mystics, saints, artists, holyment, astrologers, witches, sorcerers, warlocks, druids, hippies, priests, shamen, ministers, rabbis, troubadours, prophets, minstrels, bards, and roadmen marched on the symbolic heart of the US military. Their mission was to exorcise the demons that had taken control of the nation's capital. Over the course of the evening, Christian will screen short films depicting this event, in addition to reading some of the most provocative texts produced in reaction to it. Special attention will be given to Chris Marker's lost masterpiece The Sixth Side of the Pentagon. As always, he will open the event with a long-winded lecture.


Tickets 3,- euro.
English spoken.


Donderdag 23 + vrijdag 24 februari, 20:30

DOCU

Metalepsis in Black

Aryan Kaganof, 2016, Zuid-Afrika, 98 min, digital


NL Een krachtige documentaire over het studentenactivisme in Zuid-Afrika en de discussie over de niet-bestaande gelijkheid in het onderwijs en de rest van de hedendaagse samenleving, 22 jaar na de veronderstelde afschaffing van de apartheid.

EN A powerful documentary about the student activism in South Africa and the debate about the non-existent equality both in education and throughout contemporary society, 22 years after the supposted abolition of apartheid.
Toegang 5 - 7 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren kan via e-mail. Graag de naam en de datum van de voorstelling in de onderwerpregel vermelden.

Entrance 5 - 7 euro, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.

Reservations can be made via e-mail. Please state the name and date of the film in the subject line.