24 februari

KISSABLE SCREENS
Shorts of Love, Sex and Futurism

i.s.m Pornfilmfestival Berlin


 

porn_margaridas3-.jpg

 

NL Te midden van deze vochtige winter, zal Cavia pornografie tonen om het lichaam op te warmen en natter te maken. Met deze serie seks/lichaamspositieve erotische films omarmen we alle lichamen en seksuele verlangens, en verwelkomen we diverse blikken op verschillende lichamen die net zo sexy zijn als waar we altijd al naar verlangden of angstig voor waren. Eindelijk durven we onze complexe gevoelens onder ogen te zien, gevoelens die intiem, schaamtevol, bevrijd, bespottelijk en om te kussen zijn. Cavia zal in de toekomst nog meer KISSABLE SCREENS vertonen.  

Een selectie van KISSABLE SCREENS is eerder getoond op het Pornfilmfestival Berlin in 2022. Cavia is al lange tijd fan van hun werk en de waarden die ze daarbij hanteren en we zijn erg blij om hun filmselectie hier in Amsterdam te mogen tonen.

“Het Pornfilmfestival Berlin is een alternatief, onafhankelijk filmfestival dat zich richt op seksualiteit, politiek, feminisme en gender, en het is het enige festival in zijn soort in Duitsland. Sinds 2006 heeft het festival gemiddeld meer dan 100 films van over de hele wereld vertoond, met feministische en queer-perspectieven op vragen rond seksuele moraliteit, identiteit en lichaamswaarden, en met de nadruk op artistieke, alternatieve benaderingen van het genre pornografie. (...) Naast het filmfestival worden paneldiscussies, lezingen, seminars, workshops, performances, tentoonstellingen en vele gesprekken en presentaties over het onderwerp seksualiteit van nu georganiseerd.”


EN In the midst of the dampish winter in Amsterdam, Cavia will screen pornography to make your body warm and more wet. With a series of sex/body positive erotic films, we embrace all bodies, sexual desires, and acknowledge diverse gazes on various bodies that are as sexual as we had always hoped or feared. At last we face our complex feelings which are intimate, shame, liberated, ridiculous but kissable.  Cavia will present more KISSABLE SCREENS in the near future.

A selection of KISSABLE SCREENS has been screened at the Porn Film Festival Berlin in 2022. For a long time Cavia has appreciated their actions and values, and we are glad to share their selection of films in Amsterdam.

"The Porn Film Festival Berlin is an alternative, independent film festival that focuses on sexuality, politics, feminism and gender issues, and is the only festival of its kind in Germany. Since 2006, the festival has screened an average of over 100 films from around the world, featuring feminist and queer perspectives on questions around sexual morality, identity, and body norms, emphasizing artistic, alternative approaches to the genre of pornography. (...) The film festival is framed by panel discussions, lectures, readings, workshops, performances, exhibitions and many conversations and presentations on the subject of sexuality today.”


Vrijdag 24 februari, 20:30

SEX-POSITIVE

KISSABLE SCREENS - Shorts of Love, Sex and Futurism


Margaridas (Daisies)

Hiperlinque | BR | 2021 | 26' | EN subs

porn_margaridas-.jpg


NL Tormenta Cósmica en Aló genieten van een luie middag zonnebaden en verzorgen van hun kostbare huid. Het begint er broeierig te worden wanneer Tormenta haar billen omhoog plaatst en vraagt om een lange spanksessie. Aló temt de geliefde vervolgens graag naar de climax.


EN Tormenta Cósmica and Aló are enjoying a lazy afternoon sunbathing and taking care of their precious skin. Things start to heat up when Tormenta places her ass up and asks for a long spanking session. Aló is thrilled to tame the lover to the climax.
 

 

Batidinha de Fruta (Smooshed Fruits)

Hiperlinque | BR | 2022 | 18' | EN subs

porn_batidinha-.jpg


NL Tussen fruit en kussen verwarmt Cyber Gabs' billen met klappen en een peddel. Zuigend en met diepere aanrakingen brengt Cyber de partner in extase.


EN Among fruits and kisses, Cyber heats Gabs' ass with slaps and a paddle. Sucking and and with deeper touches, Cyber brings the partner to ecstasy. 
 

 

Bi The Way

Amir O. Steklov | DE | 2022 | 16' | EN subs

porn_bitheway-.jpg


NL Hoewel Bi The Way in wezen een autobiografische film is, is het ook een snelle donkere komedie en een educatieve film. Vanaf Amir's startuitspraak "Ik had de beste seksuele voorlichting ooit", gebruikt de film cut-outanimatie, voice-over, muziek en geluidseffecten om de culturele barrières bloot te leggen die veel biseksuelen en panseksuelen tegenkomen in de binair geobsedeerde samenleving van de westerse wereld.


EN While essentially being an autobiographic film, Bi The Way is a fast-paced dark comedy and an educational film. From Amir’s starting statement "I had the best sex education ever" the film uses cut-out animation, voice over, music and sound effects to reveal the cultural barriers many bisexual and pansexual encounter in the binary obsessed society of the western world.
 

 

PORNO 3079

Daniel Schäfer | DE | 2021 | 20' | EN subs 

porn3079-.jpg


NL München, 3079. In een wereld zonder zon voeren de overlevenden hun laatste oorlog. De vijand is eenzaamheid. Gedreven door een gebroken hart neemt een jonge man een noodlottige beslissing.


EN Munich, 3079. In a world without a sun, the survivors fight their last war. The enemy is loneliness. Driven by a broken heart, a young man makes a fateful decision.
 

 

Automaton

Four Chambers | UK | 2021 | 16' | EN spoken

porn_automaton-.jpg
 

NL Four Chambers bestaat nu naast een nieuwe golf makers die hedendaags pornografisch werk maken vanuit een nieuw perspectief. Ergens tussen het einde van een surrealistische ASMR YouTube-aanbeveling 'rabbit hole' en de climax van een B-film met een Philip K. Dick-achtige plotwending, presenteren wij je, Automaton.


EN Four Chambers now exists alongside a new wave of creators making contemporary pornographic work from a new perspective. Somewhere between the end of some surreal ASMR YouTube recommendation rabbit hole and the climax of a B movie Philip K. Dick plot twist, we present to you, Automaton.


 

 

NL Toegang 5 euro.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros.
We also accept the Cineville card.
Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.