Juni


NL
Na een uitdagende periode voor iedereen zijn we terug en klaar om onze vertoningen in het filmhuis te hervatten, met geweldige films en enkele speciale dubbele vertoningen op dezelfde avond. We houden ons aan de regels zoals gesteld door het RIVM en er zullen maar 15 gasten per vertoning aanwezig kunnen zijn.

Je kunt voor elke vertoning online reserveren via een formulier en je tickets ophalen en betalen aan de bar. Kom alsjeblieft niet zonder een reservering om drukte te voorkomen. Dit zorgt voor een veiligere omgeving voor iedereen. Onze grootste zorg is de gezondheid van ons publiek en vrijwilligers. Links voor reserveringen zijn hier bij elke vertoning te vinden.

Kom alsjeblieft niet eerder dan 15 minuten voordat de film begint. Houd er bij ons rekening mee om op 1,5 meter afstand van anderen te blijven. We vertrouwen erop dat iedereen verantwoordelijk is voor hun gezondheids- en hygiënecontrole.


EN
After a challenging period for everyone, we are back and ready to resume our screenings at the cinema, with great films and some special double screenings on the same evening. We abide by the rules as set by the RIVM and we will have only 15 guests per screening.

You can make reservations through a form online for each screening and pick up and pay for your tickets at the bar. Please do not come without a reservation as to avoid crowds. This will ensure a safer environment for all. Our main concern is the health of our public and volunteers. Links for reservations can be found here under each screening.

Please arrive no earlier than 15 minutes before the film starts. While at our venue, be mindful to remain at 1.5 meter distance from other people. We trust all to be responsible with their health and hygiene check.


Vr. 12
: Eurotrash: Vampyros Lesbos
Vr. 12
: Archive Series: Dawn of the Dead
Za. 13
: The Swimmer
Za. 13
: Love Is the Beginning of All Terror
Vr. 19 : Cinéma La Clef Rerun #1
Vr. 19
: Cinéma La Clef Rerun #2
Vr. 26
: Mother-Child
Vr. 26 : Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival
Za. 27 : Criminal Queers
Za. 27 : Empty Metal

Vrijdag 12 juni, 19:30 | RESERVEREN

CLASSIC

Eurotrash: Vampyros Lesbos

Jesús Franco | 1971 | West-Duitsland/Spanje | 89‘ | EN subs


NL
Vampyros Lesbos is een exploitation flick in een typerende jaren 70 stijl. Een van de meest bekende films van de productieve spaanse regisseur Jesus Franco. Het is een van de laatste films van de fascinerende Soledad Miranda, die helaas kort erna stierf. Zij neemt de hoofdrol als vampier-gravin Nadine, nazaat van Dracula, die andere vrouwen verleidt en probeert om haar bloedlust te stillen. Een psychedelische soundtrack en een zekere vaagheid doordringen de atmosfeer van de film, zelfs een klein beetje surrealistisch op sommige momenten. Vampyros Lesbos is geliefd door velen en gehaat door velen – maar desalniettemin een cultfilm om niet te missen!

EN Vampyros Lesbos is a quintessential 70s exploitation flick. Perhaps the most well-known efforts of prolific Spanish director Jesus Franco, it is one of the last films starring the fascinating Soledad Miranda, who tragically died shortly afterwards. Miranda takes center stage as vampire countess Nadine, descendant of Dracula, who seduces other women in an effort to appease her insatiable thirst for blood. A psychedelic score and a hazy eeriness permeate the atmosphere of the film that is even a little surreal at times. Vampyros Lesbos, loved by many and hated by many – but nevertheless a cult classic not to be missed!


Vrijdag 12 juni, 22:30 | RESERVEREN

CLASSIC

Archive Series: Dawn of the Dead

George A. Romero | 1978 | Italië / VS | 127' | NL subs | 16mm


NL
Door velen beschouwd als de beste film van George Romero. Dawn of the Dead omarmt de politieke reputatie van Night of the Living Dead en verdiept de kritiek op het Amerikaanse consumentisme dat de regisseur naar voren bracht in zijn zombieserie. Een gedenkwaardige klassieker over vier onwaarschijnlijke bondgenoten die zich verscholen hebben in een afgelegen winkelcentrum te midden van een zombie-apocalyps. Wordt vertoond vanaf een 16mm-kopie uit ons eigen archief.

EN Considered by many to be George Romero’s best film, Dawn of the Dead embraces the political reputation of Night of the Living Dead and deepens the criticism of the American consumerism brought forth by the director in his zombie series. A memorable classic about four unlikely allies holed up in a secluded shopping mall amidst a zombie apocalypse, screened from a 16mm copy of our own archive.


Zaterdag 13 juni, 19:30 | RESERVEREN

CLASSIC

The Swimmer

Frank Perry & Sydney Pollack | 1968 | VS | 95'


NL Aan de andere kant van de oceaan in 1968, valt 'The Swimmer', ofwel Burt, als een engel van hogerop nog steeds vol dromen, (seksuele) fantasieën en 1 geweldig idee. Tijdens het zwemmen wordt hij bevraagd door degenen van wie hij gevallen is over het idiote en poëtische plan dat hij in zijn hoofd heeft gehaald. Maar sommigen verwelkomen hem niet en leiden hem verder stroomafwaarts naar zijn ultieme bevrijding.
Er is een surrealisme in The Swimmer waarin bijvoorbeeld seksuele fantasieën materialiseren en als kristallen breken in een kaleidoscopale nostalgie naar iets dat verloren is gegaan maar zo dichtbij. Dat voel je allemaal, en je denkt: "Wat was dat ‘dat’ precies?". Een episch exit- en vrijheidsverhaal.


EN Across the ocean back in ‘68, “The Swimmer”, Burt, falls like a beautiful angel from the high realms still full of dreams, (sexual) fantasies and one great idea. During his swim he is questioned by those who he's fallen from about this idiotic and poetic idea he has gotton into his head. But some aren’t so welcoming and usher him further down the stream to his ultimate liberation.
There is this surrealism in The Swimmer in which, for example, sexual fantasies materialize and break like crystals into a kaleidoscopal nostalgia for something that has been passed but yet forever present. You can feel that, and think: "What was that ‘that’ exactly?". An epic exit and freedom story.


Zaterdag 13 juni, 22:30 | RESERVEREN

CLASSIC

Der Beginn aller Schrecken ist Liebe (Love Is the Beginning of All Terror)

Helke Sander | 1984 | West-Duitsland | 117' | EN subs


NL Een vermakelijke didactische film over post-seksuele revolutie-relaties en de gevolgen ervan in het leven van Freya, een moderne vrouw gespeeld door regisseur Helke Sander zelf. Deze film is een over het hoofd gezien juweel van de Duitse new wave-cinema. Helke Sander staat vooral bekend om haar documentairewerk. Veel van Sanders werk gaat over het uitbeelden van vrouwelijke perspectieven en het tonen van de dagelijkse strijd die vrouwen doormaken om te overleven. Dit is niet anders in Love is the Beginning of All Terror. Toch compromitteert Sander in deze film haar inzet voor de experimentele en de documentaire vorm om een ontroerend verhaal te vertellen over verwarrende liefde, politiek en vriendschap. Een feministische underground blockbuster!


EN An entertaining didactic film on post-sexual revolution relationships and its consequences in the life of Freya, a modern woman played by the director, Helke Sander, herself. This film is an overlooked gem of German’s new wave cinema. Helke Sander is known primarily for her documentary work. A lot of Sander's work is about portraying female perspectives and showing the everyday struggles that women go through to survive. This is not different in Love is the Beginning of All Terror. Yet, in this film, Sander compromises her commitment to the experimental and the documentary form in order to tell a moving story of entangling love, politics and friendship. A feminist underground blockbuster!


Vrijdag 19 juni, 19:00 | RESERVEREN
Vrijdag 19 juni, 21:30
| RESERVEREN

SPECIAL

Cinéma La Clef Rerun #1 and #2


NL
Een programma van films samengesteld door Cavia voor de cinema La Clef in Parijs, eerder geannuleerd vanwege de lockdown, nu te zien in ons eigen filmhuis. "Er waait een opstand over het Quartier Latin. La Clef, een bioscoop die in april 2018 is gesloten door de eigenaar van het pand, de ondernemingsraad van de Ile-de-France Savings Bank, is illegaal bezet. Sinds 21 september vertoont een vreugdevolle troep filmliefhebbers (toeschouwers, jonge regisseurs, collectieven en kunstenaarskraakpanden) bijna elke avond films in deze ruimte, die ontstaan is vanuit de geest van mei '68." Meer info→

EN A program of films curated by Cavia for the La Clef cinema in Paris, previously cancelled due to the lockdown, now showing at our own cinema. “A wind of revolt is blowing over the Latin Quarter. La Clef, a cinema closed in April 2018 by the owner of the walls, the works council of the Ile-de-France Savings Bank, is illegally occupied. Since September 21, a joyful troop of film buffs (spectators, young directors, collectives and artist squats) have been screening films almost every night in this room, which was born from the boiling of May 68." More info→


Vrijdag 26 juni, 19:30 | RESERVEREN

DOCU

Niña-Mamá (Mother-Child)

Andrea Testa | 2019 | Argentinië | 66' | EN subs


NL
Niña-Mamá speelt zich af in een openbaar ziekenhuis in Argentinië en is een portret van tienermeisjes die de keuze hebben om al dan niet moeder te worden. Door intieme gesprekken met gynaecologen en ander ziekenhuispersoneel zien we een glimp van hun wereld — hoe ze zich voelen wat betreft het voor het eerst (of nogmaals) moeder worden en hoe voor velen het idee van abortus omgeven is door mythen, angsten en schuldgevoel.


EN Set inside a public hospital in Argentina, Mother-Child is a portrayal of teenage girls who face the choice of whether or not they want to be mothers. Through intimate conversations with gynaecologists and other hospital staff we see glimpses of their world — how they feel about being a mother for the first time (or once again) and how for many of them the idea of having an abortion is surrounded by myths, fears, and guilt.


TRAILER

Vrijdag 26 juni, 21:30 | RESERVEREN

DOCU

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival

Fabrizio Terranova | 2016 | België | 81’


NL
‘Tentacular thinking’, sympoeisis, science fiction… Hoe kunnen we over de wereld praten op een manier die onze positie daarin en de mogelijkheden van verandering weerspiegelt? De multidisciplinaire denker Donna Haraway onderscheidt zich als een van de meest veelzijdige hedendaagse intellectuelen. Ze beweegt zich voortdurend tussen discoursen op zoek naar ideeën om de onoverzienbare en verbijsterende milieu- en maatschappelijke crises van onze tijd tegemoet te treden. De titel van haar laatste boek verwoordt de hoofdbeginsel van deze houding: Staying with the Trouble.

Deze documentaire is even speels en eclectisch als Haraways teksten en toont zich als een uitstekende introductie tot een creatief optimisme dat niet bevriest ten overstaan van destructie maar bij de problemen blijft en de verantwoordelijkheid neemt om in te grijpen.


EN Tentacular thinking, sympoeisis, science fiction… How should we talk about the world in order to reveal our position in it and the possibilities to change it? The multidisciplinary thinker Donna Haraway stands out as one of the most versatile intellectuals of our time, someone who ceaselessly moves between discourses searching for ideas to confront the unforeseeable and bewildering environmental and social crises we are thrown into. The title of her last book serves as the maxim for this attitude: Staying with the Trouble.

This documentary is as playful and eclectic as Haraway’s writing and an excellent introduction to a creative optimism that remains within problems and doesn’t shy away from intervening.


Zaterdag 27 juni, 19:30 | RESERVEREN

RESISTANCE

Criminal Queers

Chris Vargas & Eric A. Stanley | 2017 | VS | 70


NL Yoshi, Joy, Susan en Lucy lezen alles van de mensenrechten-campagne en de wetgeving inzake haatmisdrijven tot de non-profit van sociale bewegingen. Criminal Queers is een speelse, radicale trans / queer film tegen het gevangenis-industriecomplex en richting een wereld zonder muren. Herinnerend dat gevangenisuitbraken zowel een theoretische als materiële praktijk van vrijheid zijn, stelt deze film voor welke ruimtes zouden kunnen worden geopend als koevoeten, pruiken en metalen vijlen instrumenten worden voor transformatie. Met een speciale deelname van Angela Davis.


EN Follow Yoshi, Joy, Susan and Lucy as they fiercely read everything from the Human Rights Campaign and hate crimes legislation to the non-profitization of social movements. Criminal Queers visualizes a radical trans/queer struggle against the prison industrial complex and toward a world without walls. Remembering that prison breaks are both a theoretical and material practice of freedom, this film imagines what spaces might be opened up if crowbars, wigs, and metal files become tools for transformation. Criminal Queers grows our collective liberation by working to abolish the multiple ways our hearts, genders, and desires are confined. With a special participation of Angela Davis.


Zaterdag 27 juni, 21:00 | RESERVEREN

RESISTANCE

Empty Metal

Adam Khalil & Bayley Sweitzer | 2018 | VS | 84’


EN
“Set in a world chillingly similar to our own, Empty Metal follows the lives of a disaffected punk band, a militant indigenous family, a Rastafarian computer hacker and a Buddhist hermit in their path towards revolutionary action. Lashing out against racialised police brutality, mass surveillance and indifference, this network of marginal forces collaborates under the radar by means of telepathic, non-complicit communication in a dangerous assassination plot. Simulated drone imagining, camcorder shots and high-definition footage are weaved together in a tangled thread of narratives to reveal an alternative reality of asymmetrical revolt and radical militancy in the face of imminent destruction.” - Tate Modern


“Filled with energy, rage, and the smallest measure of hope, Empty Metal is a new kind of political film for these extraordinary times.” -Film Society of Lincoln Centre
NL Toegang 5 euro.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is noodzakelijk. Kaartjes kunnen vanaf een kwartier voor aanvang aan de bar gekocht worden.

EN Entrance 5 euros.
We also accept the Cineville card.
It's necessary to make reservations. Tickets can be bought at the bar, 15 minutes before the film starts.