December


NL We houden ons aan de regels zoals gesteld door het RIVM en er kunnen maar 15 gasten per vertoning aanwezig zijn. Je kunt een uur voor aanvang van de film een reservering maken bij de bar. Houd er bij ons rekening mee om op 1,5 meter afstand van anderen te blijven. We vertrouwen erop dat iedereen verantwoordelijk is voor hun gezondheids- en hygiënecontrole.


EN We abide by the rules as set by the RIVM and we will have only 15 guests per screening. You can drop by at Cavia an hour before each screening to make a reservation at the bar. While at our venue, be mindful to remain at 1.5 meter distance from other people. We trust all to be responsible with their health and hygiene check.


Vr. 4 : Eurotrash: Fascination
Vr. 11 : Bodas de Sangre
   

Vrijdag 4 december, 20:30

CLASSIC

Eurotrash: Fascination

Jean Rollin | 1979 | Frankrijk | 80' | EN subs

fascination-.jpg


NL Een dief vlucht naar een verlaten kasteel, en gijzelt de twee kamermeisjes die in het kasteel wonen. Terwijl de nacht vordert, realiseert de dief dat de vrouwen een sinister geheim hebben en dat hij min of meer gevangen is in hun spel. “Fascination” is misschien een van Jean Rollins meest representatieve werken, en reikt naar de obsessies en motieven die de auteur altijd al hebben achtervolgd. Vermeden door de filmwereld in het begin van zijn carrière, nu gezien als cult-figuur in Europese exploitation- en horror-cinema.


EN A thief on the run takes refuge in a desolate castle, taking as hostages the two chambermaids who live there. As the night advances, the thief realizes that the women are hiding a sinister secret and he is caught in their game. Fascination is perhaps one of director Jean Rollin's most representative works, capturing the obsessions and motifs that the auteur has been haunted by his whole life. Shunned by the film world in the beginning, he is now seen as a cult name for European exploitation and horror cinema.


 

Vrijdag 11 december, 20:30

DANCE

Bodas de Sangre (Blood Wedding)

Carlos Saura, Antonio Gades, Federico García Lorca | 1981 | Spanje | 72' | EN subs

bodas-sangre-.jpg


NL Een groep flamencodansers en -muzikanten druppelt binnen en maakt zich klaar voor een generale repetitie. Ceremonieus maken ze zich op, tonen de foto’s die ze als amuletten dragen, stemmen hun gitaren of roken een sigaretje tegen de zenuwen. Het samenspel van kleding, lichamen, rekwisieten en stemmen bereikt zo’n schoonheid dat we ons nadien afvragen of de performance niet al lang voor onze tussenkomst begonnen was.

Bodas de Sangre (Bloedbruiloften) presenteert zichzelf zelfbewust als het werk van drie mannen: Lorca, Gades en Saura. De legendarische dramatische dichter; de danser en choreograaf die flamenco internationaal populair maakte; en de filmmaker die de morele aftakeling van de oude Spaanse garde zo helder wist te portretteren. Alle drie delen ze een diepe liefde voor populaire en traditionele cultuur die in hun werk verlevendigd wordt door continu experiment. In deze adaptatie van Lorca’s toneelstuk neemt dans de plaats van woorden in: een soms wel zeer gestileerde flamenco die desalniettemin steeds de rauwheid, passie en vreugde van het populaire bewaart. Diepe, hese stemmen en jammerklachten of opgewekte gitaren begeleiden het drama. En de exceptionele cinematografie creëert een tweede reeks bewegingen waarmee een in vele richtingen werkende intensiteit op de vloer ontstaat.


EN A troupe of flamenco dancers and musicians arrive and get ready for a dress rehearsal. Ceremoniously, they apply their make-up, display the pictures they carry as amulets, tune the guitars or smoke a cigarette to calm the nerves. The intermingling of clothes, bodies, props and voices reaches such a beauty that we are left wondering if the performance did not already start much before we began watching.

Bodas de sangre presents itself self-consciously as the work of three men: Lorca, Gades, Saura. The legendary dramatic poet, the dancer and choreographer that popularized flamenco internationally and the crucial filmmaker that so well portrayed the moral decline of the Spanish old guards. All three share a deep love for popular and traditional cultures which in their works is enlivened by continual experimentation. In this adaptation of Lorca’s theater play, dance takes over the place of words: a flamenco highly stylized at moments that, however, always preserves the roughness, passion and joy of the popular. Hoarse deep voices and lamenting or vivacious guitars accompany the drama. And the exceptional cinematography composes a second succession of movements, creating a multidirectional intensity on the floor.


 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Kaartjes kunnen vanaf een uur voor aanvang aan de bar gereserveerd worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
Tickets can be reserved at the bar, an hour before the film starts.